2018_suchac_01

Skalice nad Svitavou | Skalice n. Svit. - žst. | Pilské údolí | Boskovice - Bělá | Boskovice - Na Kamenci | Boskovice - Podlesí | Pod Bořím | Hrádkov | Velenov | Suchý | Horní brody | U skal | Protivanov | býv. ves Svatoňůvka | Holštejn | Kalvodův kříž | Ostrov - U Hřbitova | Ostrov u Macochy | Balcarka, jeskyně | odb. k Macoše | Pod Čertový mostem | Kateřinská jeskyně | Skalní mlýn | Arnoštov | Blansko, ČKD | Klamovka | Pod Starým hradem | Kateřinský most | Památník Žalmana | Adamov | Adamov - zast. | Adamov - žst. | Bílovice nad Sv. | Těsnohlídkovo údolí | Komín - sídliště, MHD

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 85.43 km
Celkový čas 5:02
Úseky cesty typu "Pěšina" 1.35 km (2 %), 0:06
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 12.92 km (15 %), 0:59
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" 22.86 km (27 %), 1:26
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 26.76 km (31 %), 1:30
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 21.55 km (25 %), 0:59
Stoupání v úsecích 31.7 km (37 %), 3:08
Klesání v úsecích 46.26 km (54 %), 1:37
Maximální výška 680 m n.m. ("v úseku (14400649) -> Suchý")
Minimální výška 204 m n.m. ("Sportovní nábř. x Gardulákova")
Převýšení 476 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 800 m (sklon 2.5 %)
Celkem sjeto výškových metrů 853 m (sklon 1.8 %)
Maximální sklon do kopce 14 % (v úseku 300 m, Skalice n. Svit. - žst. -> (14401233))
Maximální sklon z kopce 12.7 % (v úseku 353 m, (14403932) -> Ostrov u Macochy)

Mapa

Výškový profil

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo
Skalice nad Svitavou 0 km 308 m n.m. 0.25 km 5201
Skalice n. Svit. - žst. 0.25 km 308 m n.m. 1.2 km 5202
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") 1.45 km 308 m n.m. 0.25 km 5202
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") 1.7 km 305 m n.m. 1.2 km
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") 2.9 km 319 m n.m. 0.3 km
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") 3.2 km 319 m n.m. 0.2 km
Pilské údolí 3.4 km 321 m n.m. 0.6 km
(14401530) 4 km 340 m n.m. 0.3 km
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") 4.3 km 325 m n.m. 0.9 km
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") 5.2 km 345 m n.m. 0.9 km
Boskovice - Bělá 6.1 km 358 m n.m. 0.4 km 5143
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") 6.5 km 359 m n.m. 0.8 km
Boskovice - Na Kamenci 7.3 km 370 m n.m. 0.2 km
Boskovice - Podlesí 7.5 km 371 m n.m. 0.4 km
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") 7.9 km 375 m n.m. 0.2 km 5227
Pod Bořím 8.1 km 376 m n.m. 0.6 km 5227
(začátek "Zelená pěší") 8.7 km 404 m n.m. 0.5 km 5227
Hrádkov 9.2 km 440 m n.m. 0.6 km 5227
(14401650) 9.8 km 477 m n.m. 0.3 km
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") 10.1 km 460 m n.m. 0.6 km 5226
(konec "Zelená pěší") 10.7 km 475 m n.m. 0.4 km 5226
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") 11.1 km 489 m n.m. 0.5 km 5227a
(začátek "Zelená pěší") 11.6 km 521 m n.m. 0.9 km 5227a
Velenov 12.5 km 553 m n.m. 0.35 km 5227
(14401689) 12.85 km 580 m n.m. 0.2 km 5227 5228
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") 13.05 km 570 m n.m. 1.7 km 5227
Suchý 14.75 km 660 m n.m. kemp, koupání, v letě stánky a večer tremp. hudba 1.6 km 505
(začátek "Doporučená cyklo") 16.35 km 674 m n.m. 1.3 km
Horní brody 17.65 km 657 m n.m. 0.4 km
U skal 18.05 km 673 m n.m. 2.9 km
Protivanov 20.95 km 670 m n.m. 0.3 km 5 5029
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") 21.25 km 673 m n.m. 2.5 km 5029
(začátek "Žlutá pěší") 23.75 km 603 m n.m. 0.7 km 5029
(14400412) 24.45 km 605 m n.m. 0.8 km 5029
(začátek "Červená pěší") 25.25 km 591 m n.m. 0.3 km 5029
(konec "Červená pěší") 25.55 km 596 m n.m. 0.6 km
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") 26.15 km 588 m n.m. 0.15 km 5029 5075
(konec "Žlutá pěší") 26.3 km 590 m n.m. 1 km 5075
(14400282) 27.3 km 615 m n.m. 1 km 5075
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") 28.3 km 580 m n.m. 0.2 km 5076
(14400283) 28.5 km 578 m n.m. 2.7 km 5076
býv. ves Svatoňůvka 31.2 km 520 m n.m. 0.4 km 5076
(začátek "Doporučená cyklo") 31.6 km 510 m n.m. kamenolom 0.25 km
(14400264) 31.85 km 513 m n.m. 0.4 km
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") 32.25 km 487 m n.m. 2 km 5118
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") 34.25 km 469 m n.m. 0.3 km 5118
Holštejn 34.55 km 465 m n.m. rozcestník žluté a červené je cca 100 m směrem na Šošůvku 0.31 km 5078 5080
(14403928) 34.86 km 460 m n.m. 0.19 km 5078 5080
(14400445) 35.05 km 468 m n.m. 0.72 km 5080
(14403929) 35.77 km 470 m n.m. 0.38 km 5080
(začátek "Zelená pěší") 36.15 km 470 m n.m. 0.15 km
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") 36.3 km 468 m n.m. 0.3 km
Kalvodův kříž 36.6 km 483 m n.m. červená pěší trasa kříží silnici 0.15 km
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") 36.75 km 502 m n.m. 1.57 km
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") 38.32 km 500 m n.m. 0.33 km
Ostrov - U Hřbitova 38.65 km 503 m n.m. 0.25 km 507
(14403932) 38.9 km 500 m n.m. 0.35 km 507
Ostrov u Macochy 39.25 km 455 m n.m. kamenný větrný mlýn z 19. stol, barokní kostel sv. Maří Magdalény 0.7 km 507
Balcarka, jeskyně 39.95 km 458 m n.m. 0.15 km 507
(konec "Červená pěší") 40.1 km 440 m n.m. 1.15 km
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") 41.25 km 440 m n.m. 0.36 km
(14403934) 41.61 km 431 m n.m. 0.14 km
odb. k Macoše 41.75 km 430 m n.m. 0.5 km
(začátek "Zelená pěší") 42.25 km 420 m n.m. 1.9 km
Pod Čertový mostem 44.15 km 358 m n.m. 0.8 km
Kateřinská jeskyně 44.95 km 340 m n.m. jeskyně s obrovskými dómy, které patří k největším v Moravském krasu 0.25 km
Skalní mlýn 45.2 km 336 m n.m. 0.35 km 5
(konec "Zelená pěší") 45.55 km 333 m n.m. 2.8 km 5
Arnoštov 48.35 km 305 m n.m. 2.1 km 5
(14402441) 50.45 km 290 m n.m. 0.35 km 5
Blansko, ČKD 50.8 km 290 m n.m. 0.3 km 5
(14401768) 51.1 km 280 m n.m. 0.3 km 5
Klamovka 51.4 km 280 m n.m. 0.4 km 5
(konec "Zelená pěší") 51.8 km 275 m n.m. 1.5 km 5
Pod Starým hradem 53.3 km 260 m n.m. 1.1 km 5
Kateřinský most 54.4 km 255 m n.m. 0.25 km 5
(konec "Červená pěší") 54.65 km 255 m n.m. 1.4 km 5
Památník Žalmana 56.05 km 245 m n.m. studánka s dobrou vodou 2.3 km 5
Adamov 58.35 km 248 m n.m. novogotický kostel sv. Barbory 0.2 km 5
Adamov - zast. 58.55 km 250 m n.m. 1.1 km 5
Adamov - žst. 59.65 km 248 m n.m. 0.8 km 5
(14401085) 60.45 km 248 m n.m. 1.8 km 5
(14402317) 62.25 km 240 m n.m. 0.3 km 5
(začátek "Modrá pěší") 62.55 km 240 m n.m. 0.2 km 5
(konec "Modrá pěší") 62.75 km 240 m n.m. 2 km 5
(14400811) 64.75 km 240 m n.m. 0.1 km 5
(14403301) 64.85 km 240 m n.m. 2.5 km 5
(začátek "Červená pěší") 67.35 km 227 m n.m. 0.3 km 5
Bílovice nad Sv. 67.65 km 226 m n.m. pomník S.K. Neumana 1.9 km 5
Těsnohlídkovo údolí 69.55 km 218 m n.m. 0.1 km
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") 69.65 km 220 m n.m. 1.58 km
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") 71.23 km 222 m n.m. 0.25 km Mlýnské nábřeží
Hradiska x Mlýnské nábřeží 71.48 km 215 m n.m. 0.45 km Mlýnské nábřeží
(konec "Žlutá pěší") 71.93 km 217 m n.m. 0.25 km Mlýnské nábřeží 5
Mlýnské nábřeží x Kmochova 72.18 km 213 m n.m. 0.09 km Mlýnské nábřeží 5
Fryčajova x Mlýnské nábřeží 72.26 km 213 m n.m. 0.07 km Fryčajova 5
Fryčajova x Břehová 72.33 km 212 m n.m. 0.23 km Břehová 5
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") 72.56 km 211 m n.m. 0.16 km 5
(17300658) 72.72 km 210 m n.m. 0.21 km 5
(17300670) 72.93 km 213 m n.m. 0.34 km 5
(konec "Trasa cyklo") 73.27 km 208 m n.m. 0.12 km
Cacovice x Zlatníky 73.38 km 210 m n.m. 0.23 km Cacovice
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") 73.61 km 208 m n.m. 0.28 km
(17305930) 73.89 km 209 m n.m. 0.04 km
(17300345) 73.93 km 208 m n.m. 0.03 km
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") 73.96 km 207 m n.m. 0.05 km
(17300690) 74.01 km 208 m n.m. 0.1 km Říční
Říční x Franzova 74.11 km 210 m n.m. 0.35 km Franzova 5
Borky x Franzova 74.46 km 207 m n.m. 0.13 km Franzova 5
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") 74.6 km 208 m n.m. 0.17 km 5
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") 74.76 km 207 m n.m. 0.09 km Valchařská 5
Dolnopolní x Valchařská 74.85 km 207 m n.m. 0.14 km Dolnopolní 5
Sady x Dolnopolní 74.99 km 204 m n.m. 0.11 km Dolnopolní 5
Vrbí x Dolnopolní 75.09 km 205 m n.m. 0.1 km Dolnopolní 5
(17300696) 75.19 km 206 m n.m. 0.03 km Dolnopolní 5
(17300697) 75.22 km 206 m n.m. 0.08 km Dolnopolní 5
(17301054) 75.3 km 204 m n.m. 0.21 km Dolnopolní 5
Dolnopolní x Baarovo nábř. 75.51 km 205 m n.m. 0.13 km Baarovo nábř. 5
(17301060) 75.64 km 204 m n.m. 0.2 km Baarovo nábř. 5
Sportovní nábř. x Gardulákova 75.84 km 204 m n.m. 0.33 km Sportovní nábř.
(17301032) 76.17 km 208 m n.m. 0.06 km
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") 76.23 km 208 m n.m. 0.21 km Bratří Mrštíků
Dukelská třída x Bratří Mrštíků 76.45 km 206 m n.m. 0.11 km Dukelská třída
Provazníkova x Tomkovo nám. 76.55 km 208 m n.m. 0.44 km
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") 76.99 km 235 m n.m. 0.06 km
(17300707) 77.05 km 238 m n.m. 0.08 km Kohoutova
Klidná x Kohoutova 77.13 km 245 m n.m. 0.03 km Kohoutova
(17301093) 77.16 km 245 m n.m. 0.12 km Kohoutova
Kohoutova x Slezákova 77.28 km 245 m n.m. 0.11 km Kohoutova
Kohoutova x Merhautova 77.39 km 246 m n.m. 0.12 km Merhautova
Merhautova x Hořejší 77.51 km 248 m n.m. 0.16 km Merhautova
Merhautova x Studená 77.67 km 253 m n.m. 0.14 km
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") 77.81 km 253 m n.m. 0.23 km
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") 78.03 km 252 m n.m. 0.08 km
(17300581) 78.11 km 248 m n.m. 0.17 km
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") 78.29 km 245 m n.m. 0.14 km Křižíkova
(17300573) 78.43 km 240 m n.m. 0.18 km Křižíkova
Třískalova x Křižíkova 78.61 km 227 m n.m. 0.42 km Křižíkova
Divošova x Křižíkova 79.03 km 220 m n.m. 0.87 km Křižíkova
Křižíkova x Sladkovského 79.9 km 219 m n.m. 0.05 km Sladkovského
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") 79.95 km 215 m n.m. 0.25 km
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") 80.2 km 218 m n.m. 0.07 km Chaloupkova
Košinova x Chaloupkova 80.27 km 219 m n.m. 0.04 km Košinova
Škárova x Košinova 80.31 km 219 m n.m. 0.14 km Škárova
Rostislavovo náměstí x Škárova 80.45 km 223 m n.m. 0.08 km Rostislavovo náměstí
Poděbradova x Rostislavovo náměstí 80.53 km 223 m n.m. 0.08 km Rostislavovo náměstí
Rostislavovo náměstí x Škárova 80.6 km 223 m n.m. 0.13 km Rostislavovo náměstí
Malátova x Mojmírovo náměstí 80.74 km 228 m n.m. 0.18 km Malátova
Palackého třída x Malátova 80.92 km 235 m n.m. 0.09 km Palackého třída
Palackého třída x Svatopluka Čecha 81 km 232 m n.m. 0.17 km
(17302268) 81.17 km 238 m n.m. 0.12 km
Charvatská x Svatopluka Čecha 81.29 km 244 m n.m. 0.27 km
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") 81.56 km 251 m n.m. 0.02 km Vodova
Svatopluka Čecha x Vodova 81.58 km 251 m n.m. 0.09 km Svatopluka Čecha
Svatopluka Čecha x Matulkova 81.67 km 253 m n.m. 0.09 km Svatopluka Čecha
Svatopluka Čecha x Purkyňova 81.75 km 253 m n.m. 0.06 km Svatopluka Čecha
(17302262) 81.81 km 257 m n.m. 0.03 km Svatopluka Čecha
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") 81.85 km 259 m n.m. 0.25 km
(začátek "Stezka cyklo") 82.1 km 261 m n.m. 0.21 km
(17303336) 82.31 km 248 m n.m. 0.26 km
(17303350) 82.57 km 237 m n.m. 0.21 km
Královopolská x Přívrat 82.78 km 228 m n.m. 0.04 km Královopolská
Královopolská x Kroftova 82.82 km 229 m n.m. 0.24 km Kroftova
Kroftova x Zemkova 83.06 km 232 m n.m. 0.1 km Kroftova
Vrázova x Kroftova 83.15 km 233 m n.m. 0.04 km Kroftova
(17303391) 83.2 km 234 m n.m. 0.29 km Kroftova
Kroftova x Štursova 83.49 km 225 m n.m. 0.32 km Štursova
Štursova x Hlavní 83.81 km 222 m n.m. 0.13 km
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") 83.94 km 219 m n.m. 0.06 km
(17303474) 84 km 220 m n.m. 0.03 km
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") 84.03 km 218 m n.m. 0.04 km
Pastviny x Absolonova 84.07 km 218 m n.m. 0.02 km Pastviny
(17303468) 84.09 km 219 m n.m. 0.15 km Pastviny
U hlířova x Pastviny 84.24 km 217 m n.m. 0.14 km
(17303482) 84.37 km 218 m n.m. 0.07 km
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") 84.45 km 216 m n.m. 0.07 km Pastviny
Pastviny x Absolonova 84.52 km 218 m n.m. 0.11 km Absolonova
Absolonova x Chaloupky 84.63 km 221 m n.m. 0.06 km Chaloupky
Řezáčova x Chaloupky 84.69 km 224 m n.m. 0.23 km Řezáčova
(17303512) 84.92 km 238 m n.m. 0.06 km Řezáčova
Řezáčova x Olbrachtovo nám. 84.97 km 240 m n.m. 0.06 km Řezáčova
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") 85.03 km 243 m n.m. 0.17 km
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") 85.2 km 244 m n.m. 0.05 km
(17303508) 85.26 km 248 m n.m. 0.02 km Řezáčova
Chytilova x Řezáčova 85.28 km 249 m n.m. 0.08 km Řezáčova
Řezáčova x Habřinova 85.36 km 254 m n.m. 0.07 km Řezáčova
Komín - sídliště, MHD 85.43 km 255 m n.m.

Soubory

Popis trasy ve formátu GPX zde.

Popis trasy ve formátu T zde.

Popis trasy ve formátu KML zde.

Popis trasy ve formátu PLT zde.

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info

< Zpět