2018_rokytno_03

U Hájenky | Studnice, křiž. | Studnice | Chata Studnice | Pod Studnicí | Paseky, rozc. | U bílého kříže | Kuklík | Vříšť | Roviny | U hájovny | Dolní Líšná | Líšná | Jimramovské Paseky | Pod Javorkem | Nový Jimramov | Jimramov, rozc. | Na radnici | Jimramov | Jimramov, křiž. | Strachujov | Unčín | Dalečín, křiž. | Dalečín, BUS | Dalečín | VN Vír, hráz | Vír, BUS | Vír, Hrdá Ves | Vír | Vír | Siesta | Vír, křiž. | Koroužné, křiž. | Koroužné | Švařec, vod. | Švařec | Borovec | Štěpánov nad Svratkou | Ujčov | Dolní Čepi | Bořitov | Nedvědice, koup. | Nedvědice, kostel | Černvír | Doubravník, most | Doubravník | Doubravník, most | Rekreační středisko Prudká | Borač | Štěpánovice | U Lomu | Předklášteří | Tišnov | Tišnov - žst.

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 72.12 km
Celkový čas 3:35
Úseky cesty typu "Pěšina" 3.55 km (5 %), 0:09
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 12.17 km (17 %), 0:51
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" 3.19 km (4 %), 0:06
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 27.49 km (38 %), 1:17
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 25.73 km (36 %), 1:10
Stoupání v úsecích 20.03 km (28 %), 1:53
Klesání v úsecích 48.49 km (67 %), 1:34
Maximální výška 791 m n.m. ("v úseku Studnice -> Studnice, křiž.")
Minimální výška 250 m n.m. ("Tišnov - žst.")
Převýšení 541 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 537 m (sklon 2.7 %)
Celkem sjeto výškových metrů 1047 m (sklon 2.2 %)
Maximální sklon do kopce 21.9 % (v úseku 96 m, (14202641) -> Štěpánovice)
Maximální sklon z kopce 16 % (v úseku 200 m, (14200993) -> (14200992))

Mapa

Výškový profil

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo
U Hájenky 0 km 760 m n.m. Penzion 0.4 km
Studnice, křiž. 0.4 km 775 m n.m. Autobusová zastávka 1.06 km
Studnice 1.46 km 788 m n.m. Nejvýše položená obec na Českomoravské vrchovině, kaplička, penzion, výhledy 0.16 km
Chata Studnice 1.62 km 785 m n.m. Studnice 23, 59231, Nové Město na Moravě 1.05 km
Pod Studnicí 2.67 km 725 m n.m. Rozcestí zelené a žluté TZ 1.15 km 1
Paseky, rozc. 3.82 km 750 m n.m. 1.2 km
U bílého kříže 5.02 km 680 m n.m. Autobusová zastávka 0.95 km
Kuklík 5.97 km 655 m n.m. Obec z počátku 16.stol., rázovité chalupy, památný strom 0.9 km
Vříšť 6.87 km 640 m n.m. Bývalé železárny, první elektrárna na okrese v r.1913, kaplička, penzion Panský dům 0.5 km 4341
Roviny 7.37 km 660 m n.m. Křižovatka cyklotras č.104 a 4341, chráněný strom (javor klen) 1.1 km 104
(14101929) 8.47 km 610 m n.m. 0.6 km 104
U hájovny 9.07 km 600 m n.m. 0.65 km 104
Dolní Líšná 9.72 km 600 m n.m. Křižovatka cyklotras č.104 a 4343 0.7 km 104
Líšná 10.42 km 605 m n.m. Křižovatka cyklotras č.104 a 4338, rekreační oblast, penzion 1.2 km 104
Jimramovské Paseky 11.62 km 577 m n.m. Rekreační oblast, rozptýlená ves v údolí řeky Fryšávky 0.6 km 104
(konec "Červená pěší") 12.22 km 575 m n.m. Zřícenina hradu Štarkov (cca 450 m po červené TZ), na kole nepřístupno 0.3 km 104
Pod Javorkem 12.52 km 570 m n.m. Zřícenina hradu Štarkov (cca 350 m po modré TZ), na kole nepřístupno 0.75 km 104
(začátek "Červená pěší") 13.27 km 548 m n.m. Zřícenina hradu Štarkov (cca 950 m po červené TZ), na kole nepřístupno 0.35 km 104
(konec "Červená pěší") 13.62 km 539 m n.m. 0.35 km 104
Nový Jimramov 13.97 km 535 m n.m. Rekreační oblast v údolí řeky Fryšávky, nedaleko zřícenina hradu Štarkov 0.71 km 104
(14105533) 14.68 km 533 m n.m. 1.9 km 104
Jimramov, rozc. 16.58 km 505 m n.m. Křižovatka cyklotras č.104 a 4339, rozcestí červené a modré TZ 0.6 km 104
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") 17.18 km 495 m n.m. Křižovatka cyklotras č.104 a 4025 0.19 km 104 4025
Na radnici 17.37 km 497 m n.m. Náměstí Jana Karafiáta 39, 59242, Jimramov - restaurace, ubytovna 0.1 km 104 4025
Jimramov 17.47 km 498 m n.m. Křižovatka cyklotras č.104 a 4025, rozcestí červené, modré a žluté TZ, renesanční zámek, rodiště bratří Mrštíků a Jana Karafiáta, hotel, restaurace, obchod 0.35 km 104 4025
Jimramov, křiž. 17.82 km 500 m n.m. Křižovatka cyklotras č.104, 4025 a 4344 0.25 km 4025 4344
(14101757) 18.07 km 498 m n.m. Křižovatka cyklotras č.4025 a 4344 0.95 km 4025
(14105530) 19.02 km 493 m n.m. 1.1 km 4025
(14102161) 20.12 km 495 m n.m. 0.4 km 4025
Strachujov 20.52 km 490 m n.m. Restaurace 1.5 km 4025
Unčín 22.02 km 475 m n.m. Křižovatka cyklotras č.4025 a 4345, rekreační oblast, dřevěný most přes řeku Svratku krytý šindelem 1.9 km 4025
(14101763) 23.92 km 481 m n.m. 0.2 km 4025
Dalečín, křiž. 24.12 km 475 m n.m. Křižovatka cyklotras č.4025 a 5180, hostinec 0.07 km 4025
Dalečín, BUS 24.19 km 474 m n.m. Rozcestí červené, zelené a žluté TZ 0.1 km 4025
(14103990) 24.29 km 472 m n.m. Rozcestí červené a zelené TZ 0.08 km 4025
(konec "Červená pěší") 24.37 km 476 m n.m. 0.32 km 4025
Dalečín 24.69 km 480 m n.m. Rozcestí zelené TZ se Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezkou, zřícenina gotického hradu, lovecký zámeček, restaurace, ubytování 0.91 km 4025
(14105480) 25.6 km 478 m n.m. 2.29 km 4025
(začátek "Modrá cyklo") 27.89 km 470 m n.m. Křižovatka cyklotras č.4025 a 5218 4.1 km 4025 5218
VN Vír, hráz 31.99 km 470 m n.m. Křižovatka cyklotras č.4025 a 5218, vodní nádrž Vír I - délka hráze 300 m, výška 71 m, vodní elektrárna, mimo oblast mapy 0.2 km 4025
(začátek "Červená pěší") 32.19 km 450 m n.m. Rozcestí červené TZ se Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezkou 1.37 km 4025
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") 33.56 km 403 m n.m. 0.44 km
Vír, BUS 34 km 392 m n.m. Rozcestí červené, modré, zelené a žluté TZ se Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezkou, mimo oblast mapy 0.07 km
(konec "Naučná stezka") 34.07 km 391 m n.m. Rozcestí červené, modré a zelené TZ se Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezkou, restaurace, mimo oblast mapy 0.08 km
Vír, Hrdá Ves 34.15 km 397 m n.m. Mimo oblast mapy 0.03 km 4025
(14105539) 34.18 km 398 m n.m. 0.36 km 4025
Vír 34.54 km 388 m n.m. Rozcestí červené, modré a zelené TZ, mimo oblast mapy 0.55 km 4025
Vír 35.09 km 386 m n.m. Rozcestí červené a zelené TZ se Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezkou, mimo oblast mapy 0.15 km 4025
Siesta 35.24 km 385 m n.m. Rozcestí zelené TZ se Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezkou, hotel Siesta 0.09 km 4025
Vír, křiž. 35.33 km 385 m n.m. Hostinec, mimo oblast mapy 4.14 km 4025
Koroužné, křiž. 39.47 km 362 m n.m. Křižovatka cyklotras č.4025 a 5087, mimo oblast mapy 0.86 km 4025
Koroužné 40.33 km 360 m n.m. Mimo oblast mapy 0.66 km 4025
Švařec, vod. 40.99 km 356 m n.m. Koncové místo Svratecké vodohospodářské naučné stezky 0.26 km 4025
Švařec 41.25 km 359 m n.m. Gotická poutní kaple, mimo oblast mapy 0.44 km 4025
Borovec 41.69 km 365 m n.m. 1.5 km 4025
(začátek "Červená pěší") 43.19 km 352 m n.m. 0.66 km 4025
Štěpánov nad Svratkou 43.85 km 343 m n.m. známé železárnami, kostel sv. Petra a Pavla (1285) 0.3 km 4025
(14200675) 44.15 km 343 m n.m. 0.3 km 4025
(konec "Červená pěší") 44.45 km 379 m n.m. 0.2 km 4025
(14200992) 44.65 km 347 m n.m. 2.04 km 4025
Ujčov 46.69 km 344 m n.m. 0.3 km
(konec "Červená pěší") 46.99 km 331 m n.m. 1.3 km
Dolní Čepi 48.29 km 328 m n.m. 1.1 km
Bořitov 49.39 km 325 m n.m. 0.6 km 4025
Nedvědice, koup. 49.99 km 324 m n.m. 0.8 km 4025
Nedvědice, kostel 50.79 km 324 m n.m. 2.22 km
Černvír 53.01 km 330 m n.m. 0.9 km
(14201043) 53.91 km 400 m n.m. 1.5 km
Doubravník, most 55.41 km 310 m n.m. 0.3 km 1
Doubravník 55.71 km 313 m n.m. kostel s hranolovou věží, náhrobky pernštejnů, hrobka Mitrovských 0.3 km 1
Doubravník, most 56.01 km 310 m n.m. 1.8 km 1
(konec "Trasa cyklo") 57.81 km 295 m n.m. 0.76 km
Rekreační středisko Prudká 58.57 km 310 m n.m. 3.2 km
Borač 61.77 km 279 m n.m. 0.49 km
(14202677) 62.26 km 280 m n.m. 0.51 km
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") 62.77 km 280 m n.m. 1.67 km
(začátek "Červená pěší") 64.44 km 264 m n.m. 1.88 km 5188
Štěpánovice 66.31 km 258 m n.m. 1.6 km 5188
U Lomu 67.91 km 260 m n.m. 0.7 km 5188
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") 68.61 km 253 m n.m. 0.25 km 5188
Předklášteří 68.86 km 255 m n.m. Porta Coeli - klášter cisteriáckého řádu, r. 1233 0.5 km
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") 69.36 km 252 m n.m. 0.4 km
(začátek "Trasa cyklo") 69.76 km 251 m n.m. 0.11 km
(začátek "Červená pěší") 69.87 km 252 m n.m. 0.25 km
(14402869) 70.12 km 254 m n.m. 0.35 km
(konec "Červená pěší") 70.47 km 260 m n.m. 0.2 km
(začátek "Naučná stezka") 70.67 km 260 m n.m. 0.5 km 1
Tišnov 71.17 km 262 m n.m. Od r. 1788 město, kostel z 13. stol., opevněn hradbami, mariánský sloup 0.5 km 1
(konec "Naučná stezka") 71.67 km 260 m n.m. 0.2 km
(začátek "Červená pěší") 71.87 km 260 m n.m. 0.25 km
Tišnov - žst. 72.12 km 250 m n.m.

Soubory

Popis trasy ve formátu GPX zde.

Popis trasy ve formátu T zde.

Popis trasy ve formátu KML zde.

Popis trasy ve formátu PLT zde.

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info

< Zpět